English Svenska

Benny Nyberg

Sales & Relations @ Nyberg & Partners AB

Benny har över 30 års erfarenhet inom turism, evenemang, marknadsföring och försäljning både i chefsposition, som anställd och som konsult. Skara Sommarland, Liseberg, Gothia Cup, GöteborgsVarvet och Göteborg & Co är några av de varumärken Benny har jobbat med. Han har en omfattande erfarenhetsbank när det gäller affärsanalyser, konceptutveckling, coachning och relationsbyggande med både leverantörer och uppdragsgivare. Exempel på kunder: Sohlberg, IdaP, Älvstranden Utveckling och Kafferosteriet Götheborg.

+46 734 281 948
benny.nyberg@telia.com
bennynyberg.se

Tillbaka till startsidan