English Svenska

Lars Anfinset

Architect SAR/MSA @ Ett Ark arkitektur

Lars är arkitekt med nära 20 år i yrket, varav 4 i Kuala Lumpur och London, följt av 10 år på Wingårdhs, därefter eget. Projekt spänner över det mesta från småhus till laboratorier. För att säkerställa avsett resultat erbjuds hjälp under hela byggprocessen, från tidigt skede till färdigt hus.

Tar även uppdrag som KA (Kontrollansvarig behörighet K). Kunder i urval är Volvo Cars, AstraZeneca, Swedavia, Ericsson och Ellos. I varje projekt är varumärkesanalys en viktig del av konceptarbetet.

+46 722 205 640

lars@ettark.se
ettark.se

Tillbaka till startsidan